Zdalna szkoła - laptopy dla uczniów w Gminie Suchowola

W ramach dofinansowania z projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zakupiono 40 laptopów.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś I
Powszechny dostęp do szybkiego internetu
Działanie 1.1
Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

ZDALNA SZKOŁA

       Od 1 kwietnia 2020 r. wszystkie gminy oraz powiaty wskazane w dokumentacji konkursowej mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Gmina Suchowola po złożeniu wniosku i podpisaniu umowy otrzymała grant w wysokości 60000,00 zł.  Za otrzymane środki zakupiono 40 laptopów z oprogramowaniem na potrzeby zdalnego nauczania. Sprzęt został przekazany do Szkoły Podstawowej w Suchowoli, Szkoły Podstawowej w Czerwonce oraz Szkoły Podstawowej w Chodorówce Nowej.

Realizacja projektu ma za zadanie wspomóc zdalne nauczanie w czasach epidemii COVID-19.