Dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Suchowola w ramach dotacji Zarządu Województwa Podlaskiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego udzielił Gminie Suchowola dotacji na sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek OSP

       Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na podstawie Uchwały nr XIX/228/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 08 czerwca 2020 r. udzielił Gminie Suchowola dotacji na sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, uczestniczących w akcji gaśniczej na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego w kwocie 31 000,00 zł. Na tą kwotę Województwo Podlaskie reprezentowane przez Pana Artura Kosickiego  - Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Pana Marka Olbrysia – Wicemarszałka Województwa Podlaskiego zawarło w dniu 13 lipca 2020 r. umowę nr DIT-I.3031.120.2020 z Gminą Suchowola reprezentowaną przez Pana Michała Grzegorza Matyskiela – Burmistrza Suchowoli. Przyznane środki wykorzystano w całości.

Realizując powyższe zadanie zakupiono:

1. Tłumice gumowe ze stylem teleskopowym aluminiowym (10 szt.) oraz tłumice metalowe bez drążka (10 szt.) przeznaczone na potrzeby Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Horodniance;

2. Ubranie specjalne – 5 szt., przeznaczone dla jednostek OSP z terenu gminy Suchowola: Domuraty (1), Karpowicze (2), Dryga (2);

3. Latarka diodowa do hełmu – 6 szt., przeznaczone dla jednostki OSP Horodnianka;

4. Hełm strażacki – 3 szt., przeznaczone dla jednostek OSP z terenu gminy Suchowola: Domuraty (1), Horodnianka (2);

5. Buty specjalne strażackie – 5 par., przeznaczone dla jednostek OSP z terenu gminy Suchowola: Horodnianka (4), Domuraty (1);

6. Rękawice specjalne – 2 pary, przeznaczone dla jednostek OSP z terenu gminy Suchowola: Horodnianka (1), Domuraty (1);

7. Zbiornik przenośny na wodę 13 000 l wraz z nalewakiem do zbiornika 2 x 75 oraz 1 x 110 przeznaczone na potrzeby OSP Suchowola;

8. Opryskiwacze Solo 542 Master (4 szt.) przeznaczone na potrzeby Jednostek OSP: Dryga, Horodnianka, Domuraty, Karpowicze.

Zakupy sfinansowano z:

Całkowita wartość zakupów: 31 250,02 zł

- 31 000,00 zł - dotacja Zarządu Województwa Podlaskiego

- 250,02 zł – Budżet Gminy Suchowola

Zamieszczamy zdjęcia zakupionego sprzętu: