XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

W ramach XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w dniach 8-15 maja nasza Biblioteka Publiczna organizowała zajęcia dla dzieci łączące treści edukacyjne z zabawą.

     Już po raz piętnasty w dniach 8-15 maja 2018 r. odbył się Tydzień Bibliotek ogłoszony przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich pod hasłem „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”. Jego celem było podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.
Biblioteki podlaskie przygotowały wiele ciekawych i atrakcyjnych projektów, by podkreślić rolę tych wyjątkowych placówek kultury.

      W ramach tej akcji nasza biblioteka organizowała zajęcia dla dzieci łączące treści edukacyjne z zabawą. W programie były m.in.: zwiedzanie biblioteki, mini-turniej wiedzy o książkach, warsztaty robienia zakładek do książek z muliny, warsztaty z modelowania balonów oraz różne gry i zabawy w bibliotece i na świeżym powietrzu.
      

Więcej informacji: https://www.facebook.com/BibliotekaSuchowola/?fref=mentions