Debata społeczna w Suchowoli „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”

16.12.2019 r. w Suchowoli odbyła się debata społeczna pt. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.

      Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” - to tytuł cyklu debat, które są organizowane w 2019 roku przez jednostki Policji w ramach zacieśniania współpracy ze społecznością lokalną. W dniu 16.12.2019 r. w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele służb mundurowych, samorządów lokalnych, oświaty, pomocy społecznej oraz mieszkańcy gminy Suchowola.
      Policjanci z  Komendy Powiatowej Policji w Sokółce, przy współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce przeprowadzili debatę społeczną pod hasłem: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. W debacie wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, placówek oświatowych, funkcjonariusze służb mundurowych, członkowie organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy Suchowoli. Przedstawiciele sokólskiej Policji zaprezentowali Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa i omówili zasady jej funkcjonowania. Wspomniano, o rozwoju projektu KMZB i przedstawiono funkcjonowanie mobilnej aplikacji „Moja komenda”. Poruszono również temat przestępczości na terenach wiejskich gminy Suchowola ze szczególnym uwzględnieniem kradzieży i kradzieży z włamaniem mających miejsce w latach 2018 – 2019. Następnie przekazano informacje na temat szeroko rozumianej działalności profilaktycznej prowadzonej przez funkcjonariuszy na terenie powiatu sokólskiego, zarówno ukierunkowanych na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa obywateli jak i kształtowanie wśród nich świadomych postaw i zachowań, które w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk społecznie niepożądanych. Następnie w trakcie dyskusji, do której włączyli się zaproszeni przedstawiciele służb i instytucji oraz mieszkańcy powiatu, skierowano do przedstawicieli Policji, samorządów oraz prelegentów szereg pytań i postulatów. Zostały one zanotowane przez mundurowych i będą wykorzystane do planowania kierunków dalszych policyjnych działań oraz przedstawione innym odpowiedzialnym podmiotom. W dalszej części debaty, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, bryg. mgr inż. Dariusz Łukaszewicz poruszył ważne tematy profilaktyczne dotyczące zagrożeń w okresie jesienno-zimowym, dbania o drożność przewodów kominowych oraz zagrożenie jakie wynika z wypalania traw na nieużytkach rolnych. Na koniec spotkania uczestnicy debaty uzupełnili ankietę ewaluacyjną dotyczącą spotkania oraz oceny pracy policjantów. (http://sokolka.policja.gov.pl)