Nieodpłatny odbiór folii, sznurka, siatki i opakowań po nawozach rolniczych

Od dnia 8.10.2020 r. na terenie Gminy Suchowola rozpocznie się zapowiadana, nieodpłatna zbiórka folii rolniczej, siatki, sznurka i opakowań po nawozach oraz opakowań typu Big Bag.

Od dnia 8.10.2020 r. na terenie Gminy Suchowola rozpocznie się zapowiadana, nieodpłatna zbiórka folii rolniczej, siatki, sznurka i opakowań po nawozach oraz opakowań typu Big Bag. W związku z powyższym rolnicy, którzy złożyli wcześniej w Urzędzie Miejskim w Suchowoli stosowny formularz zgłoszeniowy z zadeklarowaną masą odpadów pochodzących z działalności rolniczej, są proszeni o właściwe przygotowanie odpadów rolniczych poprzez ich oczyszczenie i spakowanie w Big-Bag oddzielnie dla każdej frakcji:  folia biała, folia czarna, sznurek, siatka, opakowania po nawozach, opakowania  typu Big-Bag.

 

Odpady nie przygotowane wg powyższych wskazówek mogą zostać nie odebrane  !

Tak spakowane odpady należy dostarczyć zgodnie z HARMONOGRAMEM ODBIORU bezpośrednio w godz. 8.30 – 13.30 do:  

  1. Czerwonka 58/1 obok Straży Pożarnej: 8 i 9. 10.2020
  2. Karpowicze 11 obok Straży Pożarnej: 12.10.2020
  3. Horodnianka 28A obok Straży Pożarnej: 13 i 14.10.2020
  4. PSZOK Poświętne10: 15 i 16. 10.2020
  5. Suchowola targowica : 19.10.2020

 

Uwagi:

- Dofinansowana będzie jedynie zbiórka odpadów rolniczych w ilości nie przekraczającej wartości wskazanych przez każdego rolnika w formularzu zgłoszeniowym.

- Rolnicy posiadający gospodarstwo rolne (własne i dzierżawione) o powierzchni powyżej 75 ha muszą mieć wpis do rejestru BAZY DANYCH O ODPADACH (BDO) i przed przekazaniem folii powinni zarejestrować elektronicznie ten fakt w BDO.

Kontakt do wykonawcy usługi: BIOM Sp. z o. o., tel., 533 340 590