Dożynki Gminne w Suchowoli

16 sierpnia odbyły się Dożynki Gminne w Suchowoli
       Główne obchody zainaugurowała dziękczynna Msza Święta w kościele parafialnym w Suchowoli, podczas której złożono dary ołtarza. Część oficjalna i artystyczna odbyła się w Parku Miejskim w Suchowoli. Ceremoniom dożynkowym przewodniczyli Starostowie Dożynek Mirosława i Mirosław Matyskiel z Suchowoli. Wręczyli oni na ręce Burmistrza Michała Matyskiela bochen chleba. Przemówienia wygłosili m.in. Burmistrz Suchowoli i Wicewojewoda Podlaski Marcin Sekściński. Nagrodzono też wyróżniających się rolników. Przed sceną można było podziwiać piękne wieńce. W konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy I miejsce zajął wieniec przygotowany przez mieszkańców Ciemnego, II miejsce zajęły wieńce mieszkańców wsi Zgierszczańskie i Podhorodnianka. Były też wystawy rękodzieła oraz stoiska promocyjne i handlowe. Na dożynkowej scenie plenerowej wystąpili: Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Suchowoli, zespoły ludowe Narwianie i Skowronki oraz suchowolski zespół młodzieżowy Reaktor. Dla dzieci zorganizowane były darmowe dmuchańce. Dużym zainteresowaniem cieszyła się Gra Miejska. Podczas imprezy w kinie „Kometa” można było honorowo oddać krew.
Organizatorami akcji były: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, GOKSiT w Suchowoli oraz OSP Suchowola.
Dziękujemy pracownikom Urzędu Miejskiego w Suchowoli za pomoc przy dożynkach. Podziękowania kierujemy również do mieszkańców gminy, którzy wzięli udział w organizacji wydarzenia. Dziękujemy także patronom i sponsorom za wsparcie imprezy.