Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Wólce

W dniu 25 listopada 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Wólce

     W Gminie Suchowola zakończono inwestycję p.n. „Przebudowa dawnej szkoły podstawowej w Wólce na potrzeby świetlicy wiejskiej”. Zadanie realizowane w ramach Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański na operacje z zakresu budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lat 2014-2020.
Umowa o dofinansowanie zawarta została 18 sierpnia 2017 roku.
Koszt inwestycji wyniósł 205.410,00 zł, dofinansowanie projektu wyniosło 130.702,00 zł.
Obiekt został oddany do użytkowania 08.08.2018 roku.
Uroczystego otwarcia świetlicy wiejskiej w Wólce dokonano w dniu 25.11.2018 roku.