Informacja o zmianie terminu publikacji Listy Zakwalifikowanych i Listy Uzupełniającej dot. projektu: „Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w gminie Suchowola”

Wydłużenie o 21 dni, terminu umieszczenia na stronie internetowej gminy Suchowola Listy Zakwalifikowanych oraz Listy Uzupełniającej. Publikacja wspomnianych list zostanie dokonana w terminie do dnia 09 lipca 2021 roku.

        Burmistrz Suchowoli informuje, iż zgodnie z §7 pkt 10 Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu "Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w gminie Suchowola" dokonuje wydłużenia o 21 dni, terminu umieszczenia na stronie internetowej gminy Suchowola Listy Zakwalifikowanych oraz Listy Uzupełniającej. Publikacja wspomnianych list zostanie dokonana w terminie do dnia 09 lipca 2021 roku.

         Wydłużenie terminu spowodowane jest koniecznością uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej RPOWP, na zmiany zakładanych produktów realizacji projektu w stosunku do warunków określonych w umowie nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0862/20-00 z dnia 05.03.2021 r. zawartą pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego a Gminą Suchowola na realizację w/w projektu.    Wspomniana zgoda jest niezbędna ze względu na konieczność dochowania warunków na jakich Projekt uzyskał dofinansowanie (§7 pkt 9 Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu "Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w gminie Suchowola”).

 

Suchowola, dnia 17 czerwca 2021 r.