Wędrująca wystawa kapliczek

Z Olszanki, wędrująca wystawa trafiła do Połomina, żeby po kilku dniach pojechać do innej gminy.

Z Olszanki, wędrująca wystawa trafiła do Połomina, żeby po kilku dniach pojechać do innej gminy. Przez kilka następnych dni będzie wisiała w Smolance (gm. Sokółka). Fotografie trafiły tam staraniem lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich.