Stypendia Burmistrza Suchowoli za osiągnięcia sportowe, artystyczne i naukowe za 2019 rok w ramach programu "Żak"

28 lutego podczas sesji Rady Miejskiej w Suchowoli zostały wręczone stypendia Burmistrza Suchowoli za wyniki w nauce, wysokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz w sporcie w ramach programu „Żak”.

      28 lutego podczas sesji Rady Miejskiej w Suchowoli zostały wręczone stypendia Burmistrza Suchowoli za wyniki w nauce, wysokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz w sporcie w ramach programu „Żak”.

      Zostali wyróżnieni uzdolnieni uczniowie placówek oświatowych z gminy Suchowola: sześciu ze SP w Chodorówce Nowej, dwoje z SP w Czerwonce oraz 42 z SP w Suchowoli. Stypendia wyniosły od 300 zł do 700 zł. Przy ustalaniu wysokości brano pod uwagę osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, średnią ocen oraz zaangażowanie w życie społeczne gminy i pracę w wolontariacie szkolnym.

     Burmistrz Suchowoli Michał Matyskiel pogratulował młodzieży wytrwałej pracy, zdolności i talentu nagrodzonym uczniom. Podziękował im za zaangażowanie, ale też wyraził słowa uznania wobec nauczycieli i rodziców.