Świadczenie Dobry Start (300+)

Od 1 lipca 2021 r. realizacją programu “Dobry Start” w roku roku szkolnym 2021/2022 będzie się zajmował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W dniu 15 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu “Dobry Start”. Zgodnie z nowym rozporządzeniem od 1 lipca 2021 r. realizacją programu “Dobry Start” w roku roku szkolnym 2021/2022 będzie się zajmował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o świadczenie z programu 'Dobry Start" można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych  PUE ZUS , bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia

Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe wnioskodawców. 

Wnioski można składać od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r.

Więcej informacji w załącznikach.