Ogłoszenie dotyczące odbioru folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Do 28 lipca 2021 r. trwa nabór wniosków do programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

      Gmina Suchowola przygotowuje wniosek do programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

       Mieszkańcy gminy Suchowola zainteresowani odbiorem folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak siatka i sznurek do owijania balotów, worki po nawozach i opakowania typu Big Bag, w 2021/2022 roku, powinni złożyć w Urzędzie Miejskim w Suchowoli zgłoszenie chęci udziału w programie, w terminie do 28 lipca 2021 r.

        Złożenie zgłoszenia chęci udziału w programie nie jest równoznaczne z przystąpieniem do programu ani przyznaniem dofinansowania w wysokości 100 % kosztów usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Osoby zainteresowane są zobowiązane we własnym zakresie dostarczyć folię rolniczą i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.

Szczegółowe informacje są dostępne w Urzędzie Miejskim w Suchowoli pok. Nr 107, tel. (85) 722 94 02