Akcja informacyjno-konsultacyjna, dotycząca alternatywnego korytarza drogi ekspresowej S16 Knyszyn-Korycin-Suchowola-Sztabin-Augustów-Raczki

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi akcję informacyjną- konsultacyjną, dotyczącą alternatywnego korytarza drogi ekspresowej S16 Knyszyn-Korycin-Suchowola-Sztabin-Augustów-Raczki, która może przebiegać po szlaku istniejącej drogi krajowej nr 8, w tym obwodnicy Suchowoli i Sztabina.
       Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi akcję informacyjną-konsultacyjną, dotyczącą alternatywnego korytarza drogi ekspresowej S16 Knyszyn-Korycin-Suchowola-Sztabin-Augustów-Raczki, która może przebiegać po szlaku istniejącej drogi krajowej nr 8, w tym obwodnicy Suchowoli i Sztabina.
Celem prowadzonej akcji jest przedstawienie proponowanego wariantu przebiegu S16 i prezentacja planów sytuacyjnych w różnych skalach pozwalających przybliżyć planowaną inwestycję lokalnym społecznościom.
Istotą akcji jest też zebranie opinii mieszkańców i samorządów, które można przesłać za pośrednictwem formularzy dostępnych w Urzędzie Miejskim w Suchowoli oraz na stronie internetowej Urzędu. Zgłaszanie wniosków i uwag na tym etapie prac przygotowawczych możliwe jest do 24 września 2021r.
Wszystkie przygotowane materiały związane z inwestycją są dostępne na stronie internetowej: http://s16-elk-knyszyn.pl/
27 sierpnia Rada Miejska w Suchowoli pozytywnie zaopiniowała przebieg Drogi Krajowej S16 w wariancie nr 4 tj. przez Knyszyn-Korycin-Suchowola-Sztabin-Augustów-Raczki.
Po porównaniu wariantów wydana zostanie rekomendacja dla najkorzystniejszego z nich. Nastąpi to wiosną 2022 roku.