Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli

Plac Kościuszki 13
16-150 Suchowola
tel. (085) 7 124  053, fax (085) 7 124 053
tel. kom. 516 088 136
e-mail: biuro@goksuchowola.pl

www.goksuchowola.pl

https://www.facebook.com/goksitsuchowola