Uroczyste oddanie do użytku zmodernizowanej drogi we wsi Morgi

Gmina Suchowola zakończyła I etap inwestycji p.n. „Przebudowa dróg gminnych w parafii Hołodolina oraz we wsi Morgi” w ramach PROW 2014 – 2020

   Gmina Suchowola zakończyła I etap inwestycji p.n. „Przebudowa dróg gminnych w parafii Hołodolina oraz we wsi Morgi” w ramach PROW 2014 – 2020, działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” podziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii z zakresu: budowy lub modernizacji dróg lokalnych.

W ramach wspomnianego etapu została przebudowana droga we wsi Morgi.
- Długość odcinka: 1056 mb
- Całkowita wartość inwestycji: 986 813,01 zł
- Dofinansowanie z PROW 2014-2020: 417 497,07 zł

   W dniu 30.09.2018 r. na uroczytym oddaniu do użytku zmodernizowanej drogi obecni byli m.in.: Proboszcz parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli - ks. Tomasz Małyszko, poseł Mieczysław Baszko, Burmistrz Suchowoli - Michał Matyskiel, radni oraz mieszkańcy wsi.