Informacja dotycząca planowanej obwodnicy Suchowoli

Urząd Miejski w Suchowoli zaprasza osoby zainteresowane do zapoznania się z rozwiązaniami projektowymi w związku z opracowaną dokumentacją projektową dla zadania "Budowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Korycin – Suchowola z obwodnicą Suchowoli o długości ok. 15,3 km".

Urząd Miejski w Suchowoli zaprasza osoby zainteresowane do zapoznania się z rozwiązaniami projektowymi w związku z opracowaną dokumentacją projektową dla zadania  "Budowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Korycin – Suchowola z obwodnicą Suchowoli o długości ok. 15,3 km". Z dokumentacją  można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchowoli, Pl. Kościuszki 5, 16-150 Suchowola, pok. 3 w godzinach 800 – 1500.

Uwagi i wnioski dotyczące inwestycji można przekazywać w terminie do dnia: 14.08.2020 r. osobiście w siedzibie urzędu, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na jeden z niżej wymienionych adresów:

sekretariat@suchowola.pl

bud@suchowola.pl