II Suchowolski Salonik Literacki

W środę, 25 kwietnia w sali Płomyk suchowolskiego ośrodka kultury odbyło się kolejne spotkanie Saloniku Literackiego.

     W środę, 25 kwietnia w sali Płomyk suchowolskiego ośrodka kultury odbyło się kolejne spotkanie Saloniku Literackiego. Gościem specjalnym była pani Janina Osewska - pedagog, poetka, animatorka życia literackiego, regionoznawca.
Opublikowała tomiki wierszy: W stronę ciszy (2003), Do czasu przyszłego (2007), Tamto (2015) oraz Niebieska chwila (2017).
Była koordynatorką projektów literackich „Augustów w poezji” (2007) oraz „Ziemia augustowska w prozie i poezji” (2008), które zakończyły się wydaniem antologii wierszy p.t. Tam prosto do Augustowa oraz antologii prozy i poezji p.t. Opowieść o Ziemi Augustowskiej.