Najbezpieczniejsze gospodarstwa rolne w województwie podlaskim są w gm. Suchowola!

W konkursie KRUS pierwsze miejsce zajęli Urszula i Bartłomiej Micunowie z kol. Chodorówki Starej, a trzecie miejsce Emilia i Krzysztof Horaczy z kol. Dryga.

      Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski w środę 18.07.2018 r. ogłosił wyniki etapu wojewódzkiego XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne". Nagrody otrzymały trzy podlaskie gospodarstwa.

      Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" jest organizowany przez: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Państwową Inspekcję Pracy (PIP) oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

   Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Promuje zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

W etapie wojewódzkim XVI Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne laureatami są:

1. Za najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w woj. podlaskim w 2018 r. uznano gospodarstwo Państwa Urszuli i Bartłomieja Micun, zam. Chodorówka Stara Kolonia, gm. Suchowola;
2. Drugie miejsce przyznano Państwu Milenie i Kamilowi Chodnickim, zam. Kumelsk, gm. Kolno;
3. Trzecie miejsce przyznano gospodarstwu Państwa Emilii i Krzysztofa Horaczych, zam. Kolonia Dryga, gm. Suchowola.

Gratulujemy i trzymamy kciuki za państwa Micunów w finale krajowym.