Informacja dot. instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej oraz ogniw do wytwarzania energii elektrycznej

Gmina Suchowola rozpoczęła przygotowania do pozyskania dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

        Gmina Suchowola rozpoczęła przygotowania  do pozyskania dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W związku z tym, zwracamy się z prośbą o dostarczenie ankiet do udziału w projekcie związanym z montażem instalacji OZE, w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej oraz ogniw do wytwarzania energii elektrycznej na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Suchowola.

Ankiety należy dostarczyć do dnia 10 marca (piątek) do godz. 15.30 (pok. 108, I p lub do sekretariatu, pok. 5).

         Dodatkowo, w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na montaż ogniw fotowoltaicznych, do ankiety prosimy dołączyć kopię faktury VAT za energię elektryczną, która przysyłana jest mieszkańcowi  2 razy do roku, w której znajduje się rozliczenie energii elektrycznej za 2016 rok oraz prognozowane jest zużycie na przyszłość (nie mylić z blankietem do wpłat poszczególnych rat).

         Poniżej przedstawiamy szacunkowe zestawienie kosztów zestawów kolektorów słonecznych oraz elektrowni fotowoltaicznych oraz wysokość wkładu własnego mieszkańca