Targowica w Suchowoli będzie otwarta od czwartku 16 kwietnia

Od najbliższego czwartku (16 kwietnia) Targowica znów będzie otwarta. Są to często jedyne miejsca, gdzie rolnicy mogą zbyć lub zakupić płody rolne.
Od najbliższego czwartku (16 kwietnia) Targowica znów będzie otwarta. Są to często jedyne miejsca, gdzie rolnicy mogą zbyć lub zakupić płody rolne.
Również od czwartku pojawia się obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych, co znacząco utrudni rozprzestrzenianie się koronawirusa.
Stosując się do pozostałych zaleceń zakupy na targowisku mogą być w miarę bezpieczne, stąd decyzja o otwarciu targowiska.
Nad przestrzeganiem zaleceń będzie czuwać policja oraz zarządca targowiska.
Pamiętajmy, by wizyta na targowicy była niezbędną koniecznością i pobyt na niej ograniczyć do niezbędnego minimum.
Zalecenia dla korzystających z Targowicy Miejskiej w Suchowoli:
1. Przy stoisku sprzedawcy mogą się znajdować maksymalnie 3 osoby.
2. Zachowanie 2-metrowych odległości między osobami.
3. Zachowanie 2-metrowych odległości między stoiskami.
4. Obowiązek zakrycia ust i nosa dla sprzedających i kupujących.
5. Sprzedawca zapewnia rękawiczki lub płyn do dezynfekcji dla kupujących.