Badania mieszkańców gminy

Ankieta dotycząca opinii o gminie: usługach publicznych i Waszych potrzebach, o atutach i słabościach gminy, o rodzajach przedsięwzięć które chcecie, aby były zrealizowane.

     W związku z tym, że nasz samorząd jest członkiem Partnerstwa Terytorialnego pod nazwą „Augustowsko-Biebrzański Park Turystyczny” i bierze udział w opracowaniu strategii rozwoju dla tego obszaru, prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej opinii o gminie w której żyjecie: usługach publicznych i Waszych potrzebach, o atutach i słabościach gminy, o rodzajach przedsięwzięć które chcecie, aby były zrealizowane w Waszej gminie.

Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu kierunków rozwoju naszego Partnerstwa. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do Waszych potrzeb, szczególnie w zakresie usług publicznych. Na podstawie Waszych opinii zostaną określone planowane działania i dzięki temu będą miały szansę na realizację.


Michał Matyskiel - Burmistrz Suchowoli

Ankieta jest anonimowa.

Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.

Ankieta będzie aktywna do 17.01.2021 włącznie.

Link do ankiety:

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7m3s27u2ov8