Sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie Gminy Suchowola

W związku z budową sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu współfinansowaną z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informujemy, że na terenie Gminy Suchowola następujące miejscowości zostały objęte zasięgiem sieci: Piątak, Wólka, Olszanka, Krzywa, Suchowola, Okopy, Laudańszczyzna, Leszczany, Pokośno, Czerwonka.

      W związku z budową sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu współfinansowaną z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informujemy, że na terenie Gminy Suchowola następujące miejscowości zostały objęte zasięgiem sieci: Piątak, Wólka, Olszanka, Krzywa, Suchowola, Okopy, Laudańszczyzna, Leszczany, Pokośno, Czerwonka.
    Mieszkańcom w/w miejscowości znajdujących się w zasięgu sieci zostanie zapewniony szerokopasmowy dostęp do Internetu o przepustowości min 100 Mb/s. w technologii FTTH GPON, a także Telewizji Cyfrowej HD oraz telefonii stacjonarnej.
    Za pomocą szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej możliwe jest świadczenie usług o wysokiej jakości przy jednoczesnym zapewnieniu niskiej awaryjności oraz konkurencyjnej ceny. Usługi szerokopasmowe jakie będą świadczone ułatwią mieszkańcom korzystanie z treści dostępnych w sieci Internet. Łatwy dostęp do szerokopasmowego Internetu jest jednym z czynników przyczyniających się do zwiększenia ilości mieszkańców, znacząco ułatwia promocję regionu, przyczynia się do wzrostu konkurencyjności obszaru oraz do eliminacji wykluczenia cyfrowego mieszkańców. Technologia światłowodowa jest w stanie sprostać rosnącemu w społeczeństwie zapotrzebowaniu na nowe usługi, które do swego działania wymagają dużych zasobów sieciowych. Budowę sieci światłowodowej można więc uznać za inwestycje na przyszłość umożliwiającą uczestnictwo w technologicznym rozwoju kraju. Przyczynia się nie tylko do rozwoju sfery usługowej dla mieszkańców, ale również tworzy możliwości nawiązania szerszych relacji biznesowych z przedsiębiorcami, którzy do swej działalności potrzebują sprawnie działającej i zaawansowanej infrastruktury telekomunikacyjnej.
     

      Dostęp do najnowocześniejszej technologicznie sieci szerokopasmowej zapewnia mieszkańcom w/w miejscowości:
- możliwość korzystania z dostępu do Internetu szerokopasmowego o wysokich przepustowościach od 100 Mbps,
- brak limitu pobierania danych, korzystanie bez ograniczeń,
- stabilne i niezawodne łącze,
- możliwość korzystania u jednego Operatora z kilku usług, tańsze rachunki oraz wygodniejszy sposób płatności.

      Mieszkańców w/w miejscowości zainteresowanych podłączeniem do sieci szerokopasmowej zapraszamy do zgłaszania się do firmy Idealan Sp. z o.o. poprzez :
- formularz dostępny na stronie https://www.podlasie.net/zapisy,
- kontakt telefoniczny pod nr tel.: 85 711-96-92 lub e-mail pod adresem : biuro@podlasie.net,
- osobiście w siedzibie firmy pod adresem : Os. Centrum 17, 16-100 Sokółka.
    Ze wszystkimi osobami, które wyrażą chęć podłączenia skontaktujemy się w celu ustalenia szczegółów wykonania przyłącza światłowodowego do domu. Podłączenia i aktywacje będziemy wykonywać sukcesywnie w pierwszej kolejności w miejscowościach z największą liczbą zgłoszonych gospodarstw domowych.

Z poważaniem:
Marcin Piekarski - Prezes Zarządu IDEALAN Sp. z o.o.


IdeaLAN Sp. z o.o.
16-100 Sokółka, Os. Centrum 17
Tel. 85 7119692