Gmina Suchowola przyjmuje wnioski o szacowanie strat w związku z ujemnymi skutkami przezimowania

Gmina Suchowola wystąpiła do Wojewody Podlaskiego o powołanie komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku niekorzystnych warunków pogodowych jakimi są ujemne skutki przezimowania na terenie Gminy Suchowola

Gmina Suchowola wystąpiła do Wojewody Podlaskiego o powołanie komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku niekorzystnych warunków pogodowych jakimi są ujemne skutki przezimowania na terenie Gminy Suchowola.

Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej (poniżej) lub w Urzędzie Miejskim w Suchowoli (w holu budynku). Rzetelnie wypełnione wnioski należy składać do Urzędu Miejskiego w Suchowoli przy okienku podawczym.

Do wniosku musi być dołączona kopia wniosku o płatność na 2021 r., jeżeli producent rolny nie ma jeszcze wypełnionego wniosku, będzie musiał dołączyć go w późniejszym okresie.

Wnioski można składać w terminie do 19 kwietnia 2021 r.