Ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Suchowoli

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19, Urząd Miejski w Suchowoli wprowadza ograniczenia w jego funkcjonowaniu od 16 marca do odwołania.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19,  Urząd Miejski w Suchowoli wprowadza ograniczenia w jego funkcjonowaniu od 16 marca do odwołania.

W sprawach urzędowych  prosimy wyłącznie o kontakt telefoniczny  lub mailowy z pracownikami.

Adres mailowy: sekretariat@suchowola.pl

Telefon do sekretariatu:  85 72 29 400 fax: 85 72 29 419

 

STANOWISKO

NR TELEFONU

POCZTA e-mail

Sekretariat

85 722 94 00
85 722 94 19 (fax)

sekretariat@suchowola.pl

Burmistrz Suchowoli

85 722 94 00

sekretariat@suchowola.pl

Sekretarz Gminy

85 722 94 16

sekretarz@suchowola.pl

Skarbnik Gminy

85 722 94 11

skarbnik@suchowola.pl

stanowisko ds. kadrowych i bhp

85 722 94 06

kadry@suchowola.pl

stanowisko ds. księgowości podatkowej, wymiaru podatków i opłat lokalnych,

85 722 94 01

podatki@suchowola.pl

stanowisko ds. księgowości budżetowej

85 722 94 05

c.zaniewska@suchowola.pl

stanowisko ds. finansowych

85 722 94 05

m.radziewicz@suchowola.pl

stanowisko ds. budownictwa i inwestycji

85 722 94 07

bud@suchowola.pl

stanowisko ds. działalności gospodarczej, ochrona środowiska (wycinka drzew i krzewów)

85 722 94 07

dg@suchowola.pl

stanowisko ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami

85 722 94 02

aguziejko@suchowola.pl 

stanowisko ds. rolnictwa gospodarki odpadami,
stypendia socjalne 

85 722 94 02

odpady@suchowola.pl

stanowisko ds. inwestycji  

85 722 94 03

inwestycje@suchowola.pl

stanowisko ds. informatyki i promocji

85 722 94 04

bip@suchowola.pl

stanowisko ds. zamówień publicznych

85 722 94 03

zp@suchowola.pl

stanowisko ds. budowy i utrzymania dróg, wojskowość, sprawy przeciw pożarowe

85 722 94 08
kom. 504 079 753

sekretariat@suchowola.pl

Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności

85 712 41 30
85 7229 414
857229 412

usc.suchowola@op.pl

 

 

Pisma w formie papierowej proszę składać wyłącznie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Suchowoli , Plac Kościuszki 5, 16-150 Suchowola.

Pisma w wersji elektronicznej proszę składać na adres mailowy: sekretariat@suchowola.pl lub przez platformę ePUAP

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/201109

 

W sprawach dotyczących Urzędu Stanu Cywilnego  proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny  z kierownikiem USC  pod nr telefonu: 85722 94 14 lub mailowo:  usc.suchowola@op.pl lub przez platformę ePUAP

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/201109

Sołtysów rozliczających  podatek rolny i od nieruchomości  prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikiem pod numerem telefonu: 85 722 94 01

Jednocześnie przypominamy o możliwości indywidualnego  dokonywania wpłat podatkowych drogą elektroniczną lub w BS w Suchowoli.

Konto urzędu miasta  68 8094 0009 0000 0101 2000 0010

Opłat za śmieci można dokonywać elektronicznie lub gotówkowo w BS w Suchowoli na nr konta podany na przekazie bankowym, które zostały Państwu przekazane przez sołtysów.

Jednocześnie informujemy, że MGOPS w Suchowoli może objąć pomocą osoby starsze, samotne, niepełnosprawne w szczególności potrzebujących wsparcia w związku z kwarantanną.  Pomoc udzielona może być w formie produktów żywnościowych, leków czy pomocy psychologicznej. Działanie te będą realizowane we współpracy z Policją, Caritas oraz Ochotniczą Strażą Pożarną.

W tej sprawie proszę o zgłaszanie takich przypadków pod nr telefonu: Tel. 85 72 29 417,

Fax 85 72 29 419

e-mail: mgops@suchowola.pl 

 

STANOWISKO

NR TELEFONU

POCZTA e-mail

Kierownik

85 722 94 17

bpikus@mgopssuchowola.pl

Główny Księgowy

85 722 94 17

ggilewska@mgopssuchowola.pl

Pomoc społeczna

85 722 94 18

mbielska@mgopssuchowola.pl
eharasiuk@ mgopssuchowola.pl
bsienkiewicz@mgopssuchowola.pl
azaniewska@mgopssuchowola.pl

Świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze  500+, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
Karta Dużej Rodziny

85 722 94 09

kstupakowska@mgopssuchowola.pl unarel@mgopssuchowola.pl

 

 

Za utrudnienia przepraszamy

Burmistrz Suchowoli