Dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Suchowola

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na podstawie Uchwały nr IX/99/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 maja 2019 r. udzielił Gminie Suchowola dotacji na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania ochronnego dla OSP Gminy Suchowola

         Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na podstawie Uchwały nr IX/99/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 maja 2019 r. udzielił Gminie Suchowola dotacji na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania ochronnego dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Suchowola w kwocie 25 000,00 zł. Na tą kwotę Województwo Podlaskie reprezentowane przez Pana Artura Kosickiego  - Marszałka Województwa Podlaskiego zawarło w dniu 18 lipca 2019 r. umowę nr DIT-I.3031.97.2019 z Gminą Suchowola reprezentowaną przez Pana Michała Grzegorza Matyskiela – Burmistrza Suchowoli. Przyznane środki wykorzystano w całości.

Realizując powyższe zadanie zakupiono:

  1. Używany średni samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP Horodnianka, wartość 77 000,00 zł;

Zakup sfinansowano z następujących źródeł:

- 21 500,00 zł – dotacja Zarządu Województwa Podlaskiego,

- 55 500,00 zł – budżet Gminy Suchowola

  1. Kamera termowizyjna dla OSP Suchowola, wartość 20 900,00 zł

- 3 500,00 zł - dotacja Zarządu Województwa Podlaskiego;

- 17 400,00 zł – środki własne OSP Suchowola.

 

Zamieszczamy zdjęcia zakupionego sprzętu: