Spotkanie poświęcone Programowi Rewitalizacji Gminy Suchowola w Jatwiezi Dużej

W Jatwiezi Dużej w dniu 04.03.2017r odbyło się spotkanie poświęcone Programowi Rewitalizacji Gminy Suchowola prowadzone przez panią Małgorzatę Paszko.

      W Jatwiezi Dużej w dniu 04.03.2017r odbyło się spotkanie poświęcone Programowi Rewitalizacji Gminy Suchowola prowadzone przez panią Małgorzatę Paszko. Mieszkańcy zebrali się w budynku Szkoły Podstawowej w Jatwiezi Dużej. Uczestnicy zapoznali się z ideą rewitalizacji oraz wymienili i omówili problemy rewitalizacyjne lokalnej społeczności. Wskazali konkretne obszary, którym chcieliby nadać nowe funkcje a także przedstawili pomysły projektów.