Dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Suchowola

Dofinansowanie OSP Suchowola oraz OSP Czerwonka w ramach dotacji Zarządu Województwa Podlaskiego

     Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na podstawie Uchwały Nr XXXV/327/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dn. 24.04.2017r. udzielił Gminie Suchowola dotacji na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Suchowola w kwocie 5.500,00 zł. Na tą kwotę Województwo Podlaskie reprezentowane przez Pana Jerzego Leszczyńskiego - Marszałka Województwa Podlaskiego i Pana Bogdana Dyjuka – Członka Zarządu Województwa Podlaskiego zawarło w dniu 25 maja 2017 r. umowę nr DIT-II.3031.43.2017 z Gminą Suchowola reprezentowaną przez Pana Jana Lolę – Sekretarza Gminy. Przyznane środki wykorzystano w całości. W trakcie realizacji zadania zakupiono wyposażenie dla OSP na kwotę 7.984,00 zł. Do przyznanej dotacji Województwa Podlaskiego w wysokości 5.500,00 zł, Związek OSP RP dofinansował kwotę 900,00 zł oraz Gmina Suchowola kwotę 1.584,00 z budżetu gminy. Zakupiono: dla OSP Suchowola 4 kpl. mundurów koszarowych, 14 par butów, dla OSP Czerwonka 2 kpl mundurów koszarowych, 10 par butów, zbiornik brezentowy 2500 l, smok ssawny Ø110.
   Strażacy są bardzo zadowoleni z pozyskanego wyposażenia ze względu na większe bezpieczeństwo osobiste w trakcie akcji ratunkowych. W imieniu własnym i społeczeństwa gminy składają gorące podziękowania Zarządowi Województwa Podlaskiego, Związkowi OSP RP, Radzie Miejskiej i Burmistrzowi Suchowoli.

Zamieszczamy zdjęcia zakupionego sprzętu: