78 rocznica wywózki Żydów

2 listopada 2020 r. - 78 rocznica wywózki Żydów z Suchowoli, Sztabina, Nowego Dworu, Dąbrowy Białostockiej i in.
        2 listopada 1942 roku wojska niemieckie rozpoczęły akcję wywózki Żydów z getta w Suchowoli oraz tych pozostałych przy życiu z Korycina, Dąbrowy Białostockiej i innych miasteczek. Wszyscy trafili do obozu przejściowego w Kiełbasinie pod Grodnem, a w następnych miesiącach do obozów zagłady w Treblince i Auschwitz. W tym samym okresie około 40 Żydów ze Sztabina zostało wywiezionych do wsi Bogusze, gdzie prawdopodobnie część została rozstrzelana. 02.11.2020 mieszkańcy wymienionych miejscowości zaczynają obchody tej tragicznej rocznicy. Na drzewach Suchowoli, Sztabina, Nowego Dworu i Dąbrowy Białostockiej został umieszczony czerwony sznurek, będący symbolem tragicznie przerwanej historii.
Więcej informacji w załączniku.
Obchody w Dąbrowie Białostockiej odbędą się 03.11.2020 ok. godz 15:00
Fotografie z obchodów w wymienionych miejscowościach będą dostępne niebawem na profilach FB: