Kontakt

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

16-150 Suchowola, Plac Kościuszki 5
Tel. 85 72 29 417, Fax 85 72 29 419

e-mail: mgops@suchowola.pl 

http://bip.mgops.um.suchowola.wrotapodlasia.pl/