Jubileusz 50-lecia małżeństwa w Suchowoli

W dniu 7 października 2018 roku o godz. 13.10 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli odbyła się uroczystość „Złotych Godów”.

    W dniu 7 października 2018 roku o godz. 13.10 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli odbyła się uroczystość „Złotych Godów”.
     Burmistrz Suchowoli – Pan Michał Grzegorz Matyskiel w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 30 parom z terenu Gminy Suchowola.  
Jubilaci otrzymali również pamiątkowe dyplomy oraz wiązanki kwiatów.
    Uroczystość poprzedziła Msza Święta w intencji Jubilatów o godz. 12.00 w kościele p. w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli.
    W obchodach Jubileuszu udział wzięli również: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Pan Józef Skorupski, Z-pca Kierownika USC - Pani Teresa Grabowiecka,  Przewodniczący Rady Miejskiej w Suchowoli - Pan Jan Ryszard Kotuk,  Sekretarz Gminy – Pan Jan Lola oraz członkowie rodzin Jubilatów.
    Uroczystość uświetniły występy Chóru emerytów z Suchowoli „ Suchowolskie Nutki” oraz występ  młodzieży. Wykonawców przygotowała Pani Justyna Wieruszewska-Biniek w ramach zajęć muzycznych przy GOKSiT w Suchowoli.
    Uroczystość zakończyła się toastem i poczęstunkiem.