Suchowola dostanie milion złotych na wymianę opraw oświetleniowych na ledowe oraz wymianę kotłów na te wykorzystujące pellet

Gmina Suchowola wzięła udział w konkursie z poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.

      Suchowola dostanie dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na wymianę opraw oświetleniowych na ledowe oraz wymianę kotłów na te wykorzystujące pellet. Będzie również stacja pomiarowa, monitorująca jakość powietrza.

    1 mln zł przeznaczony zostanie na wymianę 502 ulicznych opraw oświetleniowych na ledowe i instalację 16 zegarów astronomicznych do sterowania oświetleniem, natomiast w 18 domach zostaną wymienione kotły opalane węglem na te wykorzystujące pellet. Zamontowana zostanie również stacja pomiarów stężenia pyłu, aby monitorować jakość powietrza.