Dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Suchowola w ramach dotacji Zarządu Województwa Podlaskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego udzielił Gminie Suchowola dotacji na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania ochronnego dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Suchowola

        Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na podstawie Uchwały nr XIX/227/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 08 czerwca 2020 r. udzielił Gminie Suchowola dotacji na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania ochronnego dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Suchowola w kwocie 20 000,00 zł. Na tą kwotę Województwo Podlaskie reprezentowane przez Pana Artura Kosickiego  - Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Pana Marka Olbrysia – Wicemarszałka Województwa Podlaskiego zawarło w dniu 13 lipca 2020 r. umowę nr DIT-I.3031.109.2020 z Gminą Suchowola reprezentowaną przez Pana Michała Grzegorza Matyskiela – Burmistrza Suchowoli. Przyznane środki wykorzystano w całości.

Realizując powyższe zadanie zakupiono:

  1. Opryskiwacz spalinowy Solo 452 Master dla OSP Suchowola, wartość 1 990,00 zł;

Zakup w całości sfinansowano z:

- 1 990,00 zł – dotacja Zarządu Województwa Podlaskiego,

  1. Tłumice gumowe ze stylem teleskopowym aluminiowym (35 szt.) oraz tłumice metalowe bez drążka (20 szt.) dla wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Suchowola, wartość 4 810,00 zł

Zakup w całości sfinansowano z:

- 4 810,00 zł - dotacja Zarządu Województwa Podlaskiego;

  1. Dron Mavic 2 Enterprise Dual ze smart Controllerem dla OSP Suchowola, wartość 13 200,00 zł

Zakup w całości sfinansowano z:

- 13 200,00 zł - dotacja Zarządu Województwa Podlaskiego.

Zamieszczamy zdjęcia zakupionego sprzętu: