Apel do mieszkańców Gminy Suchowola w związku z Powszechnym Spisem Rolnym

Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego zobowiązany jest przeprowadzić samospis internetowy za pośrednictwem aplikacji formularzowej dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego

    Gminny Komisarz Spisowy w Suchowoli informuje, że w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju jest prowadzony Powszechny Spis Rolny 2020. Dane do spisu zbierane są według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis rolny jest jedynym badaniem, które pozwala pozyskać kompleksowe dane na temat rolnictwa. Informacje zebrane w spisie są potrzebne, żeby ocenić stan polskiego rolnictwa i móc kształtować politykę rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, jak i w naszych małych ojczyznach, jakimi są gminy.

Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego zobowiązany jest przeprowadzić samospis internetowy za pośrednictwem aplikacji formularzowej dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego https://spisrolny.gov.pl
W przypadku braku dostępu do internetu, można spisać się przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99 wew. 1 i wybierając opcję „Spisz się przez telefon”.

Obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego nie wyłącza możliwości zebrania danych od użytkownika gospodarstwa rolnego poprzez wywiad telefoniczny lub bezpośredni, dokonywany przez rachmistrza spisowego. Podczas wizyty rachmistrza w gospodarstwie rolnym, właściciel gospodarstwa powinien udzielić wyczerpującej i rzetelnej odpowiedzi na pytania zadawane przez rachmistrza terenowego. W Gminie Suchowola wybranych zostało 4 rachmistrzów.

Informacje na temat spisu rolnego znajdują się na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego  https://spisrolny.gov.pl

Do samospisu internetowego zostało przygotowane stanowisko komputerowe w Urzędzie Miejskim w Suchowoli – pok. nr 2. Osoby zgłaszające się powinny posiadać jednorazowe rękawiczki oraz mają obowiązek założenia maseczki. Środki dezynfekujące zapewni Urząd.

 
Spiszmy się, jak na rolników przystało, bo liczy się rolnictwo!
Pamiętajmy, że jest to nasz obywatelski obowiązek!


Gminny Komisarz Spisowy
Michał Grzegorz Matyskiel