Podsumowanie projektu ZAPAL ŚWIATEŁKO W TUNELU - REWITALIZACJA SPOŁECZNA W GMINIE SUCHOWOLA

Projekt realizowany przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suchowoli