Spotkanie opłatkowe dla osób starszych, samotnych

Tradycją w Suchowoli stało się organizowanie spotkań wigilijnych, na które zapraszani są w szczególności starsi i samotni.

     Tradycją w Suchowoli stało się organizowanie spotkań wigilijnych, na które zapraszani są w szczególności starsi i samotni.
Na spotkaniu gościliśmy również przedstawicieli władz samorządowych - Burmistrza Suchowoli , Księdza Proboszcza, Panią Kierownik Miejsko-Gminnej Opieki Społecznej, Przewodniczącą Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawicieli miejscowego Caritasu.
W świąteczny nastrój wprowadziły wszystkich jasełka w wykonaniu dzieci z klas I A i B SP w Suchowoli pod opieką pań Marii Smarżewskiej i Joanny Makarewicz.
Przed przybyłymi wystąpił chór seniorów z Suchowoli oraz młode solistki pod dyrekcją Justyny Wieruszewskiej-Biniek, a także zespół SOLATIUM z Dąbrowy Białostockiej, którzy swoim śpiewem i graniem uprzyjemnili wszystkim wieczór.
     Serdecznie dziękujemy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która wspólnie z Miejsko-Gminną Opieką Społeczną w Suchowoli wsparła finansowo spotkanie opłatkowe.
      Pragniemy również podziękować Parafialnemu Oddziałowi CARITAS z Suchowoli i pani Halinie Dec za przygotowanie świątecznych paczek.