Utwardzenie placu przy zabytkowym cmentarzu w Chodorówce Nowej

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego nr LI/821/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. udzielił Gminie Suchowola dotację na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie placu przy zabytkowym cmentarzu w Chodorówce Nowej”

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego nr LI/821/2023  z dnia 24 kwietnia 2023 r. udzielił Gminie Suchowola dotację na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie placu przy zabytkowym cmentarzu w Chodorówce Nowej” w kwocie 200 000,00 zł. Na tą kwotę Województwo Podlaskie zawarło w dniu 23 maja 2023 r. umowę nr DKT-I.3031.7.2023 z Gminą Suchowola. Przyznane środki wykorzystano w całości.

 

Całkowita wartość zadania: 358 000,00 zł, w tym:

- 200 000,00 zł - dotacja Zarządu Województwa Podlaskiego

- 158 000,00 zł – wkład własny Gminy Suchowola