Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chodorówce Nowej

Burmistrz Suchowoli informuje, iż w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytetu II. Region przyjazny środowisku Działanie 02.01 Efektywność energetyczna realizuje projekt pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chodorówce Nowej"

Burmistrz Suchowoli informuje, iż w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytetu II. Region przyjazny środowisku Działanie 02.01 Efektywność energetyczna realizuje projekt pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chodorówce Nowej"

Wydatki ogółem:

2 025 209,19 zł

Wydatki kwalifikowalne:

1 426 590,82 zł

Dofinansowanie (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027):

1 212 602,19 zł

Opis projektu:

Projekt planowany do realizacji przez Gminę Suchowola polegać będzie na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Chodorówce Nowej.

W ramach robót przewidziano docieplenie stropów i stropodachów, ścian nadziemnych styropianem gr. 20 cm oraz ścian piwnicznych styropianem fundamentowym gr. 15 cm.

Ponadto zaplanowano modernizację kotłowni opalanej węglem poprzez wstawienie pompy ciepła powietrze-woda o mocy ok 50 kW (w projekcie wykonawczym założono zapas mocy w wysokości 6 kW).

W związku z faktem, iż instalacja c.o. będzie pracowała na nowych parametrach zaprojektowano wykonanie nowego orurowania, montaż nowych grzejników płytowych wraz z zaworami z głowicami termostatycznymi.

Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego przewidziano wymianę oświetlenia wbudowanego tradycyjnego i wstawienie w jego miejsce opraw typu LED, a także wykonanie instalacji PV o mocy 39,9 kWp.

Usprawnienia energetyczne, o których mowa przyczynią się do ograniczenia zużycia energii końcowej na poziomie 77,61%, co z kolei pociągnie za sobą spadek emisji CO2 do atmosfery o 93,08%.

Oprócz prac termomodernizacyjnych w ramach przedsięwzięcia przewidziano także rozwiązania dotyczące ochrony bioróżnorodności i adaptacji do zmian klimatu. W związku z tym w obrębie szkoły zaprojektowano łączkę kwietną z budkami na owady, zasadzenie 3 szt. drzew tlenowych, instalację 2 szt. budek lęgowych dla ptaków, 2 budek lęgowych dla nietoperzy oraz 2 szt. karmników dla ptaków.

W celu lepszego upowszechnienia wśród mieszkańców gminy wiedzy na temat energooszczędności infrastruktury oraz wykorzystania OZE w aspekcie walki ze zmianami klimatu projekt przewiduje organizację gminnego szczytu klimatycznego z okazji „Dnia Ziemi” 2025 roku. Będzie to wydarzenie przeznaczone dla wszystkich mieszkańców bez względu na wiek – przewiduje się część zaplanowaną wyłącznie dla dzieci i młodzieży oraz oddzielną dla dorosłych. Zarówno w jednym jak i drugim przypadku głównym punktem będą prezentacje, wykłady, jak również panele dyskusyjne z zaproszonymi ekspertami do spraw ochrony środowiska, a także specjalistami z zakresu OZE i energooszczędności. Przewiduje się 3-4 sesje tematyczne (przykładowo jakość powietrza w gminie, efektywność energetyczna i opłacalność zastosowania OZE, ochrona wód w gminie).

Modernizacja energetyczna budynku szkoły Chodorówce Nowej będzie również przedmiotem panelu dyskusyjnego dotyczącego oszczędnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz zastosowania OZE. Na tym przykładzie uczestnicy wydarzenia zapoznają się, jak poszczególne usprawnienia termomodernizacyjne wpływają na stopień energooszczędności infrastruktury, przybliżona zostanie tematyka sposobu funkcjonowania pomp ciepła, w szczególności powietrze-woda oraz ich parametrów energetycznych oraz opłacalności finansowej.

Na koniec gminnego szczytu klimatycznego odbędzie się konkurs z nagrodami. Startować w nim będą mogły zespoły 4-5 osobowe składające się z dowolnie wybranych członków (przykładowo uczniowie z klasy wraz z wychowawcą, rodzice z dziećmi, etc.). Dwa zespoły, które zdobędą najwyższą liczbę punktów (najtrafniej będą odpowiadały na zadawane pytania) zostaną dopuszczone do finału. Na członków zwycięskiej drużyny będą czekały atrakcyjne nagrody (na przykład tablety).

Ponadto po przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych w szkole w Chodorówce Nowej w jedną z sobót zostanie zorganizowany dzień otwarty, w trakcie którego zainteresowani będą mogli zapoznać się produktami projektu