V Grand Prix Suchowoli w Tenisie Stołowym o Puchar Burmistrza Suchowoli

Grand Prix złożony będzie z pięciu turniejów rozegranych w terminie: listopad 2018– marzec 2019. Pierwsze zawody w dniu 7.11.2018r. o godzinie 15.00 ZAPRASZAMY !!!

Regulamin V Grand Prix Suchowoli w Tenisie Stołowym
o Puchar Burmistrza Suchowoli

 

 1. Miejsce: hala sportowa w Suchowoli , ul Augustowska 2.
 2. Cele zawodów: popularyzacja zdrowego, sportowego trybu życia oraz integracja tenisistów stołowych w różnym wieku.
 3. Organizatorzy: Burmistrz Suchowoli, , Gimnazjum w Suchowoli, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GOKSiT” Suchowola.
 4. Grand Prix złożony będzie z pięciu turniejów rozegranych w terminie: listopad 2018– marzec 2019. Pierwsze zawody w dniu 7.11.2018r. o godzinie 15.00
 5. Uczestnicy: zawody mają charakter otwarty- wziąć w nich udział mogą wszyscy chętni, niezależnie od wieku i płci i miejsca zamieszkania.
 6. Punktacja: pierwsze miejsce- 80 pkt, drugie miejsce- 79 pkt, trzecie miejsce – 78 pkt, .........., osiemdziesiąte miejsce i  dalsze – 1 pkt. W przypadku równej liczbie punktów decyduję liczba punktów osiągnięta w piątych zawodach.
 7. O miejscu końcowym decydują punkty z czterech najlepszych turniejów zawodnika.
 8. Nagrody na zakończenie Grand Prix: najlepsi otrzymają puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe, oddzielnie w klasyfikacji kobiet i mężczyzn. Wymogiem odebrania nagrody jest uczestnictwo w ostatnich, piątych zawodach
 9. Organizatorzy nie pobierają opłaty wpisowej.
 10. Zgłoszenia: bezpośrednio przed zawodami lub telefonicznie (GOKSiT w Suchowoli, tel. 857124053), bliższych informacje udziela sędzia główny Zdzisław Dziewiątkowski (tel. 608 470 545).
 11. W sprawach spornych i nie ujętych w regulaminie decyduje organizator zawodów.