Spotkanie konsultacyjne dotyczące omówienia projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Miejsce spotkania: biuro Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, Suchowola, Plac Kościuszki 21, 29.05.2023 r., godz. 10.00

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański serdecznie zaprasza lokalnych liderów, przedstawicieli samorządów, radnych gmin, sołtysów,  ośrodków kultury, ośrodków pomocy społecznej, lokalnych przedsiębiorców, przedstawicieli OSP, KGW i innych  stowarzyszeń oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie zorganizowane w ramach ostatniego etapu konsultacji społecznych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju.
W trakcie spotkania przedstawimy Państwu wypracowane w ramach konsultacji społecznych założenia  Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Miejsce spotkania
biuro Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański
Suchowola, Plac Kościuszki 21
29.05.2023 r., godz. 10.00


Przygotowanie LSR współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1. Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.