Plakat promocyjny Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego Podlasie