Obowiązek zgłaszania miejsc utrzymywania drobiu

Informacja o obowiązku zgłaszania do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sokółce miejsc, w których utrzymywany jest drób

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokółce uprzejmie informuje, że rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2022 r. poz.768) nakłada na posiadaczy drobiu obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Wypełniony formularz „Zgłoszenie faktu posiadania drobiu/ptaków" należy:
- złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sokółce, lub
- przesłać drogą e-mail na adres: sokolka.piw@wetgiw.gov.pl