Informacja dotycząca badań ankietowych w kwietniu

Informacja Urzędu Statystycznego w Białymstoku dot. badań ankietowych realizowanych w kwietniu 2024 r.

W kwietniu 2024 r. realizowane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych:
- Badanie budżetów gospodarstw domowych
- Badanie aktywności ekonomicznej ludności
- Kondycja gospodarstw domowych (2-11.04)
- Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (2-22.04)
- Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych
- Europejskie badanie warunków życia ludności (od 22.04)Badania ankietowe w gospodarstwach domowych
W terminie od 2 kwietnia do 29 maja 2024 roku realizowane jest badanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w gospodarstwach domowych i wśród osób indywidualnych. Dostarcza ono danych dotyczących m. in. dostępu i korzystania z Internetu, korzystania z e-administracji czy umiejętności cyfrowych. Wyniki badania są podstawowym źródłem informacji dla diagnozy i monitorowania realizacji celów założonych w przyjętych politykach rozwoju Polski oraz wykorzystywane są do Raportu o postępie cyfrowym Europy.
Mieszkańcy wylosowanych gospodarstw domowych w okresie od 2 do 17 kwietnia 2024 r. mogą wypełnić ankietę samodzielnie, logując się do aplikacji za pomocą danych otrzymanych w liście zapowiednim Prezesa GUS. Po tym terminie badanie będzie realizowane poprzez wywiad bezpośredni lub telefoniczny przez ankieterów.
Więcej na: badania-ankietowe.stat.gov.pl